Na jakie zagrożenia narażeni są najemcy nieruchomości?

Dla wielu osób, które nie chcą lub nie mogą kupić swojego własnego mieszkania, najem to jedyne rozwiązanie. Obecnie decydują się na nie nie tylko osoby młode, w tym przede wszystkim studenci, ale też ludzie często zmieniający pracę, a także przedsiębiorcy, którzy korzystają z wynajętych lokali czy obiektów w celach zawodowych. Teoretycznie zasady najmu są proste — wynajmujący (najczęściej właściciel lokalu) udostępnia najemcy lokal do użytkowania na podstawie umowy, otrzymując w zamian terminowo opłacany czynsz w ustalonej kwocie. W praktyce jednak zagrożeń, na jakie mogą być narażeni najemcy nieruchomości, jest co najmniej kilka.

Czego może obawiać się najemca?

Jednym z podstawowych czynników, jakie mogą stanowić pewne zagrożenie zarówno przy zawieraniu prywatnych, jak i komercyjnych umów najmu nieruchomości, jest czas jej trwania. Decyzja o długości najmu musi być przemyślana — zarówno ze strony najemcy, jak i wynajmującego. Czas, na jaki zawierana jest umowa, może być oznaczony lub nieoznaczony. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z ustalony okresem lub do określonej daty, a wypowiedzenie jest możliwe wyłącznie w przypadkach określonych ustawą (najczęściej jako kara za naruszenie obowiązków wynikających w umowie). Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy wynajmujący z różnych powodów stara się złamać zasady dotyczące czasu trwania umowy najmu.

Kolejne ryzyko związane jest z podniesieniem opłat czynszowych. Obie strony umowy mogą ustalić, że wysokość czynszu pozostanie na zmienionym poziomie przez cały okres trwania najmu. Takie ustalania rzadko mają swoje odzwierciedlenie w praktyce. Powszechnie stosowane jest wprowadzenie do umowy rocznej podwyżki czynszu, która zwana jest indeksacją, a wynika przede wszystkim ze wskaźnika inflacji.

Kolejnym poważnym zagrożeniem dla najemcy może być zmiana właściciela nieruchomości w trakcie trwania najmu. Jest to szczególnie powszechne na rynku nieruchomości komercyjnych, chociaż zdarza się też w mieszkaniach i domach prywatnych. Warto wiedzieć, że w polskim prawodawstwie istnieją przepisy chroniące najemców przed niekorzystnymi skutkami zbycia przedmiotu najmu.