Jakie dokumenty należy sprawdzić, kupując nieruchomość?

Zakup nieruchomości to poważna inwestycja. Najczęściej wkładamy w nią swoje oszczędności, a dodatkowo wspieramy się kredytem. Aby nie narażać się na przykre sytuacje, zawsze przed finalizacją takiej transakcji, powinniśmy zapoznać się dokładnie ze stanem prawnym interesującej nas nieruchomości. W dzisiejszym wpisie przedstawimy, jakie dokumenty należy sprawdzić, gdy zamierzamy kupić mieszkanie albo dom!

Decydując się na zakup nieruchomości, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji nieruchomości, która pośredniczy zarówno w sprzedaży, jak i zakupie mieszkań oraz domów. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystkie niezbędne dokumenty zostaną nam przedstawione i dokładnie sprawdzone, zanim dojdzie do finalizacji transakcji.


Dokumenty, które należy sprawdzić, zanim zdecydujemy się na zakup nieruchomości:

1. Księga Wieczysta

Księga Wieczysta jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu możemy określić stan prawny nieruchomości. Znajdują się w niej między innymi takie informacje jak: całkowity metraż, położenie i krótki opis nieruchomości, określenie własności (np. jaki jest udział do nieruchomości wspólnej, czyli gruntu, wymienienie wszystkich części budynku, które są częścią wspólną oddaną do użytku wszystkich lokatorów danego budynku), informacje o właścicielach, ewentualnych roszczeniach, ograniczeniach i służebności, informacje o hipotekach i ich całkowitej wysokości. Z Księgi Wieczystej możemy także dowiedzieć się, czy były wnoszone jakiekolwiek wnioski o zmiany w istniejących w niej wpisach.

2. Zaświadczenie ze spółdzielni

Jeżeli nieruchomość, którą zamierzamy nabyć, stanowi Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu i nie ma założonej księgi wieczystej, powinniśmy zapoznać się z zaświadczeniem o tym, komu to prawo przysługuje. Jest ono wydawane przez spółdzielnię, do której należy.

3. Dokumenty przedstawiające podstawę nabycia nieruchomości

Aby upewnić się, że interesująca nas nieruchomość, jest wolna i nieobciążona służebnością (może okazać się, że kupiliśmy mieszkanie, w którym do końca swojego życia ma prawo mieszkać jakaś osoba, której nie będziemy mieli prawa stamtąd eksmitować), powinniśmy zapoznać się z jednym z kilku dokumentów przedstawiających podstawę jej nabycia. Może być to: akt notarialny umowy sprzedaży, akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu, akt notarialny darowizny, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku albo akt notarialny poświadczający dziedziczenie. Jeżeli sprzedający nie chce pokazać takich dokumentów nabywcy, musi udostępnić je w kancelarii notarialnej przed aktem sprzedaży.

4. Zaświadczenie o wysokości salda kredytu

Dokument ten należy sprawdzić, jeżeli kupowana przez nas nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym. Informacja ta jest szczególnie istotna w przypadku mieszkań i domów, na które kredyty zaciągane były kilkanaście lat temu w obcych walutach, ponieważ w obecnej chwili wartość kredytu, który trzeba spłacić może nawet przewyższać wartość samej nieruchomości!

5. Zaświadczenie o liczbie zameldowanych osób

Sprzedający lub reprezentujący go pośrednik powinien okazać nabywcy uzyskane z Urzędu Miasta zaświadczenie o liczbie zameldowanych w danej nieruchomości osób. Aby zakup był bezpieczny, w interesującym nas lokalu nie może być nikt zameldowany (ani na pobyt stały, ani czasowy).

6. Zaświadczenie o niezaleganiu z czynszem

Istotną informacją jest również zaświadczenie o niezaleganiu z czynszem. Dzięki takiemu dokumentowi będziesz mieć pewność, że lokal nie jest obciążony żadnymi zaległościami, które będziesz zmuszony opłacić po jego zakupie.

Zależnie od typu nieruchomości mogą wystąpić dodatkowe wymagane dokumenty, dlatego warto korzystać z pomocy renomowanych fachowców, którzy zweryfikują stan prawny nieruchomości przed jej zakupem. Doświadczenie i wiedza pracowników naszej agencji nieruchomości jest gwarancją rzetelnego zapoznania się z treścią wszystkich niezbędnych dokumentów, dzięki czemu każdy zakup jest dla naszych klientów całkowicie bezpieczny.